GRESSHOPPA

GRESSHOPPA HAR 15 BARN I ALDEREN 0-3 ÅR.

PÅ GRESSHOPPA JOBBER:

 KATHRINE SOM ER PEDAGOGISK LEDER. HUN ER UTDANNET FØRSKOLELÆRER, OG HAR VIDEREUTDANNING I VEILEDNING

HEIDI SOM ER PEDAGOGISK LEDER. HUN ER UTDANNET FØRSKOLELÆRER.

KRISTINE SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET FØRSKOLELÆRER

JEANETTE SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER.

KARIN SOM ER ASSISTENT.