Utdanningsdirektoratet

Her er det mye nyttig informasjon:

https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/