TUSENBEIN

TUSENBEIN HAR 24 BARN I ALDEREN 2-6 ÅR

PÅ TUSENBEIN JOBBER:

SIRI SOM ER PEDAGOGISK LEDER. HUN ER UTDANNET FØRSKOLELÆRER OG SPESIALPEDAGOG. HUN HAR OGSÅ VIDEREUTDANNING I VEILEDNING.

LAILA SOM ER PEDAGOGISK LEDER. HUN ER UTDANNET BARNEVERNSPEDAGOG OG HAR VIDEREUTDANNING I "Å MØTE TRAUMEUTSATTE".

TRINE SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

IRENE SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER. 

INGER SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER     (50 % STILLING).