MARIHØNA

MARIHØNA HAR 24 BARN I ALDEREN 2-6 ÅR

PÅ MARIHØNA JOBBER:

IDA SOM ER PEDAGOGISK LEDER. HUN ER UTDANNET FØRSKOLELÆRER, OG ER I TILLEGG GODT I GANG MED SIN MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK.

LENE SOM ER PADGOGISK LEDER. HUN ER UTDANNET FØRSKOLELÆRER

KEVIN SOM ER FAGARBEIDER. HAN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER.

GITHA SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

LILIANA SOM ER FAGARBEIDER. HUN ER UTDANNET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER. 

SOLFRID SOM ER FAGARBEIDER. HUN HAR MASTER I KULTURMINNEFORVALTNING.